"> Sürdürülebilir Yeşil Konut Projesi - NEF09 LEED Gold

NEF 09B

Proje: NEF 09B

Geliştirici: Timur Gayrimenkul

Yer: İstanbul / Türkiye

NEF09 Sürdürülebilir Yeşil Konut Projesi LEED Gold sertifikası almıştır. Bu doğrultuda birçok çevreci özellik proje tasarımına ve inşaat sürecine entegre edilmiştir.

Konsept proje aşamasından itibaren sürdürülebilirlik kriterlerini temel alarak tasarlanan ve inşa edilen NEF09 projesi sağlıklı ve ekolojik bir konut binası oluşturmayı hedeflemiştir.

Yakın çevresinde birçok toplu taşıma olanağını bulundurması, ve düşük emisyonlu araçlar için park yeri ayırması ile karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen projede, inşaat sırasında da oluşabilecek çevresel kirlilik için önlemler alınmış, çevre kirliliğine neden olacak faktörler en aza indirgenmiştir.

Projede kullanılan tüm malzemeler çevresel etkileri dikkate alınarak temin edilmiştir. Proje alanı içerisinde yer alan eski likör fabrikasının müzeye dönüştürülmesi kullanıcıların bu kültürel alandan yararlanmasına olanak sağlamıştır.

< Önceki Proje

Sonraki Proje >