Şu anda, birçok Avrupa ülkesi, uygun fiyatlı konut sıkıntısı, yeni inşaatların kalitesinde bir kayıp ve önemli sayıda mevcut konutun kalitesinin düşük olması ile karakterize edilen bir konut krizi yaşamaktadır.

Covid-19 salgını, yaşadığımız yerin önemini daha da netleştirdi. Toplumumuzda konut konusunda göze çarpan eşitsizliklerin ortaya çıkmasına katkıda bulundu ve nüfuslar, mahalleler ve bölgeler arasındaki eşitsizlikleri derinleştirdi. Avrupa’nın şu anda II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük göç kriziyle karşı karşıya kalması nedeniyle konut stoku eksikliği derinleşiyor. Son 10 yılda milyonlarca mülteci birçok ülkeye yerleşti. Ve gelecekte milyonlarca mültecinin gelmesi bekleniyor.

Mevcut konut krizi, iklim değişikliği, pandemi ve mültecilerin göçünün yarattığı zorluklarla birleştiğinde, herkes için uygun fiyatlı ve kaliteli konutların genel bir çıkar meselesi olarak görülmesini ve kamu otoritelerinin önceliği haline gelmesini gerektirmektedir. Bu krizi ele almak, kısa vadeli ekonomik kazanım arayışına ve standardizasyonun aşağı yönlü sarmalına bir son vermemizi gerektiriyor.

Acilen, ortak iyiliği ve yaşam kalitesini destekleyen, insanları ve doğayı konut ve kentsel gelişmelerin merkezine koyan bir tutum benimsememiz gerekiyor. Konut alanında, ülkeler arasındaki kültürel farklılıklara ve yaklaşımlara rağmen ortak sorunları ve hırsları paylaşıyoruz.

Avrupa’da, gezegenimizde yaşama şeklimiz, bizi daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve güzel hale getirmek için yaşam alanlarımızı kolektif olarak yeniden tasarlamaya davet eden Yeni Avrupa Bauhaus ile en yüksek siyasi seviyeye yükseltildi. Mimari, kentsel ve peyzaj kalitesini geri kazanmak için konut modelleri bu ruhla yeniden düşünülmelidir; sosyal ekonomik modellerden ilham almak; ve ortak işlevlere ve temel hizmetlere (iş, dükkanlar, boş zaman, bakım vb.) erişimi güçlendirmek. Şehirlerimizdeki işlevleri on yıllardır bölen modernist modelin aksine, yaşanabilirlik, makul kentsel yoğunluğun yürünebilir, esnek Avrupa şehirlerinde, günlük yaşamın uygun karma kullanımlarıyla buluştuğu yerde yatmaktadır.

ACE Raporunu İndirmek için Tıklayınız