Yeşil sosyal girişimimiz, dünyamızda inşaat sektörünün iklim krizine negatif etkilerine çözümler geliştirmek ve sera gazı salımlarını en aza indirecek şekilde konut üretilmesi ve bu konuda, finans kuruluşlarının geliştiricilere ve konut alıcısına etkin çözümler bulması için köprü görevi yapmak üzere kurulmuştur. Herkes için sürdürülebilir konut ise mottomuz. Bu sosyal girişimi kısaca,  uluslararası platformlar da çalıştığımız için ve aslında herkesi daha akıllı seçim yapmaya yönlendirdiğimiz için SMARTER diye adlandırdık.

#Herkesiçinsürdürülebilirkonut #smarter

Amacımız ülkemizde ve dünyada enflasyondan en fazla etkilenen konut sorununa yeşil/sürdürülebilir çözümler üretmektir. Amacımız yeşil/sürdürülebilir konut kavramının bilinirliğini artırmak ve konuta dayalı sorunların çözülebilmesine katkı sağlamak. Bu kapsamda araştırmalar yapmak, makale ve kitaplar hazırlamak, konuyla ilgili konferansları desteklemek ve ülkemizin her yerinde farkındalık toplantıları düzenlemek, konuşmalar yapmak ve yeşil konut alanında farkındalığı artırmak üzerine çalışıyoruz.

Amacımızı gerçekleştirmek için en önemli adımımız H2020 kapsamında “Aileler için AKILLI Finansman”  “SMARTER Finance for Families” konsorsiyumu ile kapsamlı bir “Yeşil Konut Programı” geliştirmek oldu.

Sürdürülebilir tasarım ve inşaat ilkelerini projelerine entegre etmiş ve en iyi performans gösteren sürdürülebilir/yeşil konut projelerini değerlendirmek ve tanınması için düşük maliyetli bu programa geliştiricileri ve bankaları dahil etmek oldu.

Aşağıdaki bilgiler, programın ayrıntılı açıklamalarını, kriterlerini, avantajları ve maliyetlerinin yanı sıra hem sertifika almış olan, hem de program dahilinde yeşil konut sertifikası almak isteyenlerin seçimlerini içermektedir. Bankalarla anlaşmalı olarak ulusal veya uluslararası kabul görmüş, yaygın sertifikalar programımıza dahil edilmiştir. Sürdürülebilir/Yeşil konut olmasını planladığınız projeleriniz için bizimle kontak kurun ve bankalarla aranızda köprü kuralım.

Potansiyel konut alıcıları veya ev sahipleri için bilgi: “Green Homes & Green Mortgage” programı, üstün kalite, konfor ve enerji verimliliği ve diğer çevresel performans la ilgili uluslararası yeşil kont sertifikaları tarafından belirlenen yönergelere uygun bir ev veya daire satın almak isteyen uygun nitelikli, potansiyel ev alıcıları için indirimli ipotek fiyatlandırması sağlar. Sürdürülebilir/Yeşil bir konut satın alarak, konut sahipleri aylık maliyetlerini nasıl azaltabilir öğrenin!

   
 

TURKECO’nun yaptığı  bu çalışma “Aileler için AKILLI Finansman” Projesine ait olup, Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 Uluslarararası Lisansın altındadır.

ÖDÜLLER

TURKECO’s H2020 funded “SMARTER Finance for Families” project has been given the 2021 Sustainable Business Award for emphasizing the business models and projects that have significant impacts on social, economic and environmental issues and protect our common future. The business awards, in which opinions were received live from the 48-member jury consisting of Turkey’s leading academics in the field of sustainability.

TURKECO as a part of the “SMARTER Finance for Families” consortium has integrated sustainable design and construction principles into its projects and developed a low-cost but comprehensive “Green Housing Programme” to evaluate and recognize the best performing sustainable/green housing projects.

TÜRKİYE'DEN ÖRNEK YEŞİL/SÜRDÜRÜLEBİLİR KONUT PROJELERİ

KONSORSİYUM

DANIŞMA KURULU

İLETİŞİM

Nisbetiye Mah. Nispetiye Cad. No:24 Da:17 Beşiktaş / İSTANBUL

E: info@surdurulebilirkonut.com
T: +90 212 807 03 42

İletişim
First