Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Taksonomi ve Yapı Sektörü

Taksonomi, iklim değişikliğinin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak faaliyetleri içeriyor. AB Taksonomisi’ne göre inşaat ve gayrimenkul sektörü; Avrupa’da gerçekleşen enerji tüketiminin yüzde 40’ından, karbon emisyonlarının ise yüzde 36’sından sorumlu olduğundan, en yoğun enerji tüketen sektörler olarak tanımlanıyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050’de iklim nötr ilk kıta olmasını hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Aralık 2019’da yayınladı. Bunun […]

İklim Nötr ve Döngüsel Ekonomiye Geçişi Hızlandırmak İçin Hedefler

Ülkemizin hem yeşil dönüşüm hem de sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda hızla kapsamlı politikalar oluşturması gerekecek. COP26 sonrasında, iklim nötr olmak ve döngüsel ekonomi konuları artık geri dönüşü olmayacak şekilde hayatımıza girdi. Avrupa Birliği, üreticilerini karbonsuzlaştırma ve döngüsellik yolundaki yolculuklarında destekleyen önlemleri, özellikle de en karbon yoğun, malzeme bakımından zengin, nihâi ürünler için gömülü yaşam […]

Yeşil Mutabakat ve Döngüsel İnşaat

Yeşil Mutabakat, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesi için politika ve önlemlerin ilk yol haritasını ortaya koymuştur. Doğa üzerinde insan refahına yönelik tüm yapıların genel ismi olan “yapılı çevre” karbonsuzlaşma yolunda en önemli ve karmaşık alanlardan birini oluşturuyor. Fiziksel koşulların ötesinde, yapılı çevre aynı zamanda insan aktivitesine bağlı olarak değişen, tüm canlıların içinde olduğu çevrenin […]

Yeni bir yeşil dönüşüm hikâyesi: Elektrikli Emlak Hareketi

Urban Land Institute Avrupa Sürdürülebilirlik Komite Üyesi Dr. Duygu Erten, elektrifikasyon ve ticari gayrimenkul endüstrisinin karbondan arındırılmış binalara ve net sıfır hedefine ulaşmadaki etkisini Temiz Enerji Haber Portalı için kaleme aldı.Konuk Yazar Temmuz 7, 2021 Yazar: Dr. Duygu Erten Elektrifikasyon, fosil yakıtları (kömür, petrol ve doğal gaz) kullanan teknolojilerin, elektriği enerji kaynağı olarak kullanan teknolojilerle […]

KÜRESEL İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE BAŞAT UNSUR: YEŞİL BİNA

Yüksek mühendis Duygu Erten, 2000’li yılların başından bu yana küresel iklim kriziyle mücadelede en etkin role sahip alanlardan biriyle ilgili çalışmalar yürütüyor: yeşil binalar. Akademiden sahaya dek her alanda yüksek bir çabayla birçok projenin yürütücüsü ve aktivisti olarak içinde yer alıyor. Duygu Erten, bizlere bir binanın inşasından kullanımına dek hangi prensiplerle Yeşil Bina olabileceğini ve […]